Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Woninginrichting van der Meer en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Woninginrichting van der Meer heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Woninginrichting van der Meer staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Woninginrichting van der Meer aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Woninginrichting van der Meer wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Woninginrichting van der Meer garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Woninginrichting van der Meer, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Woninginrichting van der Meer internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Woninginrichting van der Meer. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woninginrichting van der Meer, de inhoud van de internetsite van Woninginrichting van der Meer over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Woninginrichting van der Meer en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Advies op maat?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen één werkdag terug!